REGLAMENT

1. Inscripcions

Les inscripcions es tancaran el mateix dia de la cursa, 16 de juliol, 30 minuts abans de la sortida, amb excepció de les persones més grans de 65 anys, què hauran de fer la inscripció cinc dies abans de la cursa. És a dir, les persones més grans de 65 anys tenen temps per inscriure’s a la cursa fins el dia 11 de juliol.

Inscripcions:

Tothom que participi a La Cabanera tindrà per obsequi una samarreta tècnica, però només es podrà garantir la talla a totes les persones que hagin fet efectiva la inscripció abans del 9 de juny. Totes les altres persones que s’inscriguin a partir d’aquesta data no se’ls podrà garantir la talla de la samarreta.

 • Preu per realitzar La Cabanera: 30 € (federats) / 35 € (no federats)
 • Preu per realitzar la Marxa de La Cabanera: 20 € (federats) / 25 € (no federats)

L’enllaç per realitzar les inscripcions el trobareu al web de la cursa www.cabanera.cat.

El nombre de places màximes per realitzar la cursa és de 200, independentment de la categoria en què es participi.

La inscripció inclou l’obsequi de la cursa, avituallaments líquids i sòlids i dinar a l’arribada.

Per poder participar a La Cabanera és necessari disposar d’una assegurança federativa. En cas que el participant no en disposi, en el moment de la inscripció ja està previst sol·licitar l’assegurança pel dia de la cursa.

Els menors de 18 anys hauran d’aportar un permís patern, a l’hora de recollir el dorsal, que es pot descarregar a la pàgina web www.cabanera.cat.

2. Reglament

La Cabanera és una cursa oberta a tota aquella persona que ho desitgi, sempre que estigui correctament inscrita, tant en temps com en forma. La participació a la cursa és voluntària, sota la responsabilitat i propi risc dels participants.

Amb la vostra inscripció declareu que compliu amb els requisits mínims (físics, tècnics i materials), per poder realitzar La Cabanera. Tanmateix allibereu a l’organització de qualsevol perjudici que, per motius de salut, pugui derivar-se de la vostra participació en aquesta activitat, assumint personalment el risc inherent per a la salut que suposa l’esforç físic requerit per participar en aquesta cursa.

Així doncs, en el moment de formalitzar la inscripció, manifesteu trobar-vos físicament aptes per a la cursa, de la mateixa manera que eximiu de tota responsabilitat a l’organització, patrocinadors o altres institucions col·laboradores de qualsevol accident, renunciant a qualsevol acció legal en contra de qualsevol d’aquestes entitats.

El dorsal dels corredors és personal i intransferible, i haurà de col·locar-se en un lloc visible en tot moment.

L’organització podrà suspendre o modificar la carrera quan les condicions meteorològiques ho aconsellin.

En cas de suspensió de la cursa no es retornaran els diners de la inscripció, no obstant, es guardarà l’obsequi a tots els participants inscrits i ja es concretarà quan i on es podrà passar a recollir.

Un cop formalitzada la inscripció aquesta es podrà anul·lar fins el dia 3 de juliol amb un retorn del 80% de l’import abonat. A partir d’aquesta data l’anul·lació de la inscripció no donarà dret a cap retorn. En cap cas es podrà cedir la inscripció a una tercera persona.

D’acord amb l’establert a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades seran incorporades al servidor general de l’Ajuntament de la Torre de Capdella. El propòsit del tractament de les dades és l’organització i gestió de la cursa, sent necessari aportar aquestes dades per a poder participar en les diferents proves. Aquestes dades personals les utilitzarà l’empresa d’inscripcions i la cursa La Cabanera de manera única i exclusivament per a gestionar les inscripcions a la cursa.

Amb la inscripció a la cursa doneu el vostre consentiment al tractament de les vostres dades personals, d’acord als interessos promocionals de la cursa La Cabanera.

L’organització té dret a utilitzar el primer nom i cognom, i es reserva els drets exclusius de les imatges, de fer i recopilar fotografies de la cursa, vídeos i informació de les proves en què tots els participants estan implicats com les classificacions obtingudes, per a poder-ho compartir en qualsevol mitjà escrit en premsa, radio, televisió o les xarxes socials de la mateixa cursa o organitzadors.

3. Seguretat

L’organització posarà personal encarregat de vetllar per la seguretat dels participants en diferents punts de la cursa.

En el cas que algun corredor hagi d’abandonar la cursa, ho ha de comunicar tan aviat com sigui possible al personal de l’organització.

La cursa la tancarà l’equip escombra que comprovarà i s’assegurarà de l’arribada de tots els participants.

Material obligatori per a realitzar la cursa: got o un altre recipient per a carregar aigua.

Material recomanat per a realitzar la cursa: paravent, gorra i ulleres de sol.

4. Desqualificacions

Serà motiu de desqualificació:

 • No obeir les indicacions de l’organització ni controladors en qüestions de seguretat a la muntanya.
 • No assistir i/o no comunicar als controladors qualsevol accident que observin.
 • No seguir l’itinerari marcat per l’organització.
 • Faltar al respecte a la natura. Recordem que l’itinerari discorre per una zona d’espai d’interès natural i per l’entorn del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
 • No portar el dorsal visible en tot moment.
 • No passar pel control de sortida.
 • Llançar deixalles, fora dels llocs designats desprès de cada avituallament o en qualsevol punt de la cursa.

5. Categories

 • General: tots els corredors, que en data 31 de desembre tinguin 16 anys, tant de La Cabanera com de la Marxa de La Cabanera, formen part d’una única categoria, General, on hi són tots els inscrits per cadascuna de les dues curses.
 • Sub 15: entre 8 i 15 anys, a 31 de desembre de l’any en curs.

6. Trofeus i premis

La Cabanera

Categoria masculina general

 • Primer classificat: esquella i obsequis
 • Segon classificat: esquella i obsequis
 • Tercer classificat: esquella i obsequis

Categoria femenina general

 • Primera classificada: esquella i obsequis
 • Segona classificada: esquella i obsequis
 • Tercera classificada: esquella i obsequis

Premi al corredor/a més gran i més jove que realitzi La Cabanera: esquella i obsequis

No està permesa l’arribada ex aequo.

Marxa de La Cabanera

Categoria masculina general

 • Primer classificat: esquella i obsequis
 • Segon classificat: esquella i obsequis
 • Tercer classificat: esquella i obsequis

Categoria femenina general

 • Primera classificada: esquella i obsequis
 • Segona classificada: esquella i obsequis
 • Tercera classificada: esquella i obsequis

Categoria Sub15

 • Primer classificat masculí o femení: esquella i obsequis
 • Segon classificat masculí o femení: esquella i obsequis
 • Tercer classificat masculí o femení: esquella i obsequis

No està permesa l’arribada ex aequo

7. Modificacions

L’organització es reserva el dret de revisar, modificar o millorar aquest reglament, el fet de realitzar la inscripció mostra la conformitat del participant amb el mateix.